Полезна информация

1. Зехтинът, също маслиново масло е растително масло извличано от плодовете на маслиновите дървета. Използва се предимно за храна , но също и в козметика и производство на сапуни.Доказано полезен е за организма.Зехтинът е един от националните продукти на Гърция, Италия , Испания. Срокът на за съхранение на зехтина в метални опаковки е 3 - 4 години , а в бутилки 1 година. Когато истински зехтин се съхранява в при ниски температури, той става по - гъст и се получава естествена утайка ( която при затопляне изчезва ) , докато другите мазнини не променят състоянието си. Съхранява се на стайна температура около 20 градуса.


1.1 Видове зехтин : 
- Extra virgin olive oli - получава се от първото студено пресоване на маслината.
- Virgin olive olive oil - получава се от второто студено  пресоване на маслината.
- Olive Pomace Oil  - получава се чрез третирането на маслиново кюспе ( смес от костилки, кори и останки на плода) с разтворители ( солвенти ) .


1.2 За да може даден продукт да получи ЗНП, (  ) всички фази на производство, трансформация и преработка трябва да се извършват в определен географски район и при пълно спазване на строгите производствени правила, установени от производствените разпоредби. Чрез гарантиране на целия производствен цикъл и отчитане на множеството природни (напр. Суровини, производствена област и т.н.) и човешки (напр. Техники и процеси на производство и трансформация) фактори в тях, продуктът със ЗНП постига статут на наистина неподражаем вид вещ, която не може да бъде възпроизведена извън определения от нея географски район.Като се започне с правилата за начина на отглеждане на маслините, през тяхната реколта и до опаковането на продуктите, всички регламенти за производство на маслини със ЗНП трябва да бъдат стриктно спазвани, за да се получи европейското признание за качество. Дори след опаковането, по време на периода, когато се продава екстра върджин маслиновото масло, се провеждат допълнителни проверки, за да се гарантира абсолютното съответствие с установените защитни стандарти.